หัวข้อการขาย ขาย Nokia 6680 พร้อมอุปกรณ์ Nokiaแท้ครบชุด พร้อมกล่อง
Password สำหรับแก้ไข ***