หน้าแรก-กลุ่มสินค้า-กีฬา-ปืน ปืนลม-  

  ขายร้านกาแฟสด+ สปา+ที่ดิน +ร้าน ติด อุทยานแห่งชาติ เขาสก (สุราฏธานี)  

ขายร้านกาแฟสด+ สปา+ที่ดิน +ร้าน ติด อุทยานแห่งชาติ เขาสก (สุราฏธานี) ขายร้านกาแฟสด+ สปา+ที่ดิน +ร้าน ติด อุทยานแห่งชาติ เขาสก (สุราฏธานี) ขายร้านกาแฟสด+ สปา+ที่ดิน +ร้าน ติด อุทยานแห่งชาติ เขาสก (สุราฏธานี)
ขายร้านกาแฟสด+ สปา+ที่ดิน +ร้าน ติด อุทยานแห่งชาติ เขาสก (สุราฏธานี) ขายร้านกาแฟสด+ สปา+ที่ดิน +ร้าน ติด อุทยานแห่งชาติ เขาสก (สุราฏธานี) ขายร้านกาแฟสด+ สปา+ที่ดิน +ร้าน ติด อุทยานแห่งชาติ เขาสก (สุราฏธานี)


ขายที่ดิน +ร้าน ติด อุทยานแห่งชาติ เขาสก (สุราฏธานี)


รายละเอียด : ขายร้านกาแฟสด+ สปา+ที่ดิน +ร้าน ติด อุทยานแห่งชาติ เขาสก (สุราฏธานี)


ขายที่ดิน +ร้าน ติด อุทยานแห่งชาติ เขาสก (สุราฏธานี)


เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของไทย


-เป็นร้านกาแฟ สด


-อาหารตามสั่ง (ไทย +ฝรั่ง)


- เป็นร้าน นวดสปา + ไทยมาตรศาตร์


 ปล..พิ้นที่  ร้านกว้าง 14 เมตร X  ลึก 110 เมตร


น้ำเงิน   083-3913391


   
   
   
 
Post ID35646
กลุ่มสินค้าเดียวกัน
หัวข้อการขาย ขายร้านกาแฟสด+ สปา+ที่ดิน +ร้าน ติด อุทยานแห่งชาติ เขาสก (สุราฏธานี)
ราคา 6000000
เวลาประกาศ2009-07-23 08:27:01
เวลาแก้ไขประกาศ23-07-2009 08:27:01
ติดต่อ ชื่อ
โทร ติดต่อ 029052469
จำนวนครั้งที่เปิดดู 2720
จังหวัด สุราษฎร์ธานี